Fostrets hjärna påverkas av koffein i livmodern

Källa: University of Rochester Medical Center

Översättning av artikeln är gjord av: Åsa Wollertsen

Ny forskning visar att koffein som konsumeras under graviditeten kan förändra viktiga nervbanor i i hjärnan hos fostret, vilket kan leda till beteendeproblematik senare i livet. Forskare från Del Monte Institute of Rochester Medical Center (URMC) analyserade tusentals hjärnröntgenbilder av nio- och tioåringar. Dessa avslöjade förändringar i hjärnstrukturen hos de barn som blivit exponerade för koffein i livmodern.

“Det är ganska små effekter och det orsakar inte några stora psykiatriska avvikelser. Men koffeinet orsakar minimala och noterbara beteendeproblem som borde få oss att överväga den långsiktiga effekten av ett koffein-intag under graviditeten” säger John Foxe, Ph D, chef över Del Monte Institute for Neruroscience och Undersökningsledare (Principal Investigator, övers.anm.) på “Adolescent Brain Coginitive Development, or ABCD Study, på Rochester University. “Jag antar att resultatet av denna studie kommer bli att rekommendationerna för intag av koffein under graviditeten, inte är en så god idé” säger han vidare.

Stegrande beteendesvårigheter, uppmärksamhetsproblematik och hyperaktivitet är alla symptom som forskarna kunde observera hos barnen i studien. “Vad som gör detta unikt är att vi har en biologisk nervbana som ser annorlunda ut när man konsumerar koffein under graviditeten”, säger Zachary Christensen, M.D/Ph.D candidate på Medical Science Training Program och förste författare av studien som publicerades i tidskriften Neuropharmacology. “Tidigare studier har visat att barn uppvisar olika resultat på IQ-tester eller att de har olika psykopatologi-status (orsaker och processer som påverkar utvecklingen av psykiska sjukdomar, övers.anm), men det skulle också kunna vara relaterat till demografi, så det är svårt att särskilja det tills du har något som liknar en biomarkör. Detta ger oss en startpunkt för framtida forskning för att lära oss exakt när förändringen sker i hjärnan”.

Forskarna analyserade hjärnröntgenbilder hos fler än 9000 barn i åldrarna 9-10 år i ABCD-studien. De fann tydliga förändringar i hur den vita massans banor, vilket formar kopplingar mellan de olika hjärndelarna, var organiserade hos de barn vars mödrar rapporterade att de konsumerat koffein under graviditeten.

John Foxe påpekar dock: “Det är viktigt att ha i åtanke att det här är en retrospektiv studie. Vi är beroende av att mammorna till dessa barn har en riktig minnesbild av hur mycket koffein de intog medan de var gravida”.

Tidigare studier som är gjorda har funnit att koffein kan ha en negativ effekt på graviditeten. Det är också känt att foster inte har de nödvändiga enzymerna för att bryta ned koffeinet när det går över från moderkakan. Den här nya studien avslöjar att koffein även kan ge en långtgående påverkan på neuroutvecklingen.

Forskarna påpekar att det är osäkert om koffeinet påverkar fostrets hjärna i olika grad beroende på vilken vecka i graviditeten man är i. Eller när i fosterutvecklingen dessa strukturella förändringar inträffar, vid koffeinintag.

“Nutida klinisk rådgivning föreslår redan nu att man bör begränsa koffeinintaget under graviditeten – man bör inte dricka mer än två (normalstora) koppar per dag”, säger Christensen. “I det långa loppet så hoppas vi på att utveckla bättre och mer tydlig vägledning för blivande mödrar, men tills vidare så bör man konsultera sin läkare eller barnmorska om oro och frågor uppstår”.

Den här artikeln är publicerad 8/2, 2021 och är hämtad från Sciencedaily.com: University of Rochester Medical Center. “Brain changed by caffeine in utero: New research finds caffeine consumed during pregnancy can change important brain pathways in baby.” ScienceDaily. ScienceDaily, 8 February 2021. <www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210208125335.htm>

En kopp kaffe är fantastiskt gott vid vissa tillfällen så man behöver kanske inte sluta helt under graviditeten. Men att vara lite restriktiv med sitt koffeinintag verkar vara en god idé efter att ha läst om denna studie.
Det gäller naturligtvis alla dessa energidrycker som ofta innehåller höga halter koffein. Värt att tänka till en gång extra innan man släcker törsten med en sådan, med andra ord.

Vi önskar dig en fin och härlig vår och ser fram emot att få fira påsken tidigt i år. Håll ögonen öppna för vi kommer snart ut med ett riktigt kanonerbjudande inför påskhelgen!