Varför välja Hypnobirthing?

Idag råder det en allmänt utbredd inställning att man själv ska ha och TA kontrollen över det mesta i tillvaron. Vi känner ett behov av att kunna kontrollera situationer på allra bästa sätt. Möjligheterna till det blir också fler och fler i vårt superteknologiska samhälle.

Många kvinnor känner dock oro och ibland även rädsla inför förlossningen, då vi inte vet hur vi ska kunna ta kontroll över det mest naturliga fenomen som finns; att föda barn. Hur tar vi kontroll över detta naturens fenomen, den outhärdliga smärtan och kanske oron för att inte kunna räcka till eller genomföra födseln på “rätt” sätt?http://www.dreamstime.com/-image1311852

Detta är en paradox, för genom vår rädsla och oro skapar vi “fel” förutsättningar, både mentalt och kroppsligt, för att föda på det allra bästa sättet, så som naturen har avsett det för oss. Nämligen helt avslappnat, lugnt, tryggt och i harmoni med vårt barn. Vi har alla dessa förutsättningar inbyggda och färdiga att användas, inom oss, i varje kvinna. Vi behöver bara verktyget att lära oss lita på naturen, på oss själva, igen.

Med Hypnobirthingmetoden får du och din partner kunskaper om hur ni tar kontrollen över det mentala tillståndet med självhypnos och vägledande bild-tekniker. Det skapar de allra bästa förutsättningarna för dig och ditt barn, med en lugn och harmonisk födsel, i samklang med naturen.

Metodiken grundas på den engelske läkaren, Grantly Dick-Read´s forskning och bok “Childbirth without fear”, som publicerades redan 1942. Metoden utvecklades senare av Marie Mongan, i USA, 1987 som också myntade själva uttrycket Hypnobirthing.

Hypnobirthing är nu utbredd världen över och idag är det många engelska och amerikanska mödrar som tar hjälp av metoden. På Hypnobirthing Stockholm utgår vi från brittiska Katharine Graves modell som vi har anpassat efter svenska förhållanden.

Hypnobirthing är en metod för gravida kvinnor, där man på ett fullt naturligt vis lär sig avkoppling, trygghet, fokus, kontroll och självtillit i samband med graviditet och födsel. Partnern har också en viktig roll i Hypnobirthing vilket gör att ni båda känner stort engagemang och delaktighet inför barnets ankomst.

Även om Hypnobirthingmetoden främst är tänkt som en resurs fram till och genom födseln, har den också visat sig ge goda förutsättningar efter det att barnet är fött.

Den större och mer långtverkande effekten är den som metoden har på ditt barn.

Denna kurs har målsättninsitta_glad_bubblor_50x70gen att ge dig verktygen för att  hjälpa dig  komma  över dina rädslor. Målsättningen att  lära  dig en fullt naturlig  metod för att  hjälpa dig hitta  tillbaka  till dina medfödda, inre, förmågor.

Att födas är den mest omvälvande upplevelsen i våra liv.  Den viktiga allra första kontakten och relationen som  barnet får  med dig direkt efter födseln, kommer i sin tur  påverka alla andra relationer genom hela dess liv. Denna påverkan kommer att ge utslag på  varje relation som barnet har i framtiden.

Om födseln är lugn, trygg, harmonisk och fri från  smärtlindrande preparat,  så är den även lugn, trygg,  harmonisk och fri från medicinsk  påverkan även  för ditt  barn.

När den här nya lilla människan anländer till  denna värld  alert,  kommer hon också till en mamma som är alert och redo, att  kärleksfullt  och uppmärksamt ta emot sitt barn.  Hypnobirthingmetoden lägger stor vikt vid  ankytningen till  barnet direkt efter födseln.

Helt ovetenskapliga rön gör gällande att barn som fötts med hypnobirthingmetoden tendera att vara nöjdare, lugnare, sover bättre och äter bättre, i jämförelse.

Med hypnobirthing kan du också ge dig själv möjligheten att minska behovet av farmakologisk smärtlindring Du bestämmer dig kanske för att lära dig Hypnobirthing tekniken för att få en mer naturlig, bekväm och lugn barnafödsel, därför att det är precis det som tekniken kan hjälpa dig med. I många fall har metoden resulterat i minskat behov av medicinsk smärtlindring under födseln, visar bland annat studier från Storbritannien.

Se länk till forskningsrapport här: Resarch overview: Self-hypnosis for labour and birth

Utdrag från rapporten:
“Effectiveness The Cochrane review of five RCTs, involving 749 women, found evidence to suggest that hypnosis decreases the need for pharmacological pain relief in labour including use of epidural; reduces augmentation of labour and increases the incidence of spontaneous vaginal birth. Hypnosis use is also associated with improved maternal wellbeing and satisfaction. Limited evidence suggests that hypnosis may be beneficial to neonatal outcomes.”

Lite siffror i korthet:

  Hypnos Icke-Hypnos
* Smärtstillande medicin 22% 55%
* Förlossning, tid (1:a gångs mödrar) 6.21 hrs 9.28 hrs
* (Studier från Storbritannien)    
** Smärtstillande medicin 15% 70%
** Epidural 20% 70%
** Igångsättningar 20% 40%
** Kejsarsnitt 15.5% 32%
** (Statistik från amerikanska Hypnobirthing Institute, 2008)