Stress påverkar foster

Det kanske inte kommer som någon nyhet att hur du mår och vad du tar in – både fysiskt och mentalt – påverkar ditt barn i magen. När man blir gravid är det viktigt att ha mentala verktyg för avkoppling.

Oavsett om du går en rofylld promenad i skogen, går på Yoga eller mediterar så är det oerhört viktigt att lägga värdefull egentid till dig och ditt barn för att koppla bort omvärlden (och även din inre monolog om du har stressiga tankar) för en liten stund. Att meditera eller försätta sig i djup mental vila/självhypnos under graviditeten är ett hjälpmedel som kan vara avgörande för er båda.
Hypnobirthing är en metod som ger både dig och din partner insikt och hjälpmedel att hantera både fysiska och psykiska utmaningar på ett avkopplande vis, under både graviditet och födsel.

Hur ditt barn påverkas starkt av stress är något forskarna börjat få upp ögonen för.

Nedanstående text är hämtad från en artikel i Svenska Dagbladet, skriven av Mikaela Åkerman:

“Stress hos gravida kan påverka barnet mer än forskare har trott. Nya studier indikerar att även små doser stress kan vara skadligt. Mycket av forskningen inriktas nu på hur man bäst kan hjälpa kvinnor i riskzonen.

Depression, svår ångest – eller bara mycket på jobbet. Ny forskning tyder på att det inte behövs särskilt höga stressnivåer hos gravida kvinnor för att barnet i magen ska riskera att skadas.

– Det verkar räcka med återkommande vardaglig stress som ekonomiska bekymmer eller problem i samlivet, säger Caroline Lilliecreutz, mödrahälsovårdsöverläkare vid Linköpings universitetssjukhus som forskar om stressens betydelse för graviditets- och förlossningsprocessen.

Hennes studier har konstaterat att kvinnor med psykisk ohälsa oftare föder med planerat kejsarsnitt. Det kan också påverka om kvinnan upplever förlossningen som smärtsam eller inte, visar läkaren Fatimah Dabo i en ny avhandling från Uppsala universitet. Barnen till kvinnorna tenderar också att födas tidigare och må sämre efter förlossningen.

Bland annat har man sett tecken på inlärnings- och koncentrationssvårigheter, ångest- och depressionssymptom, samt en ökad risk för barnet att drabbas av emotionella störningar. Effekterna kan kvarstå upp i tonåren om inte mamman får hjälp och behandling.

– Man håller på att bli mer och mer medveten om hur psykisk ohälsa och höga stressnivåer i mycket högre utsträckning än man tidigare trott påverkar fostret negativt, säger Ann Josefsson, docent och överläkare vid Linköpings universitetssjukhus”.

Läs hela artikeln här: https://www.svd.se/stress-paverkar-foster