Hur öppen är du?

cervical-dilation

När det börjar närma sig Beräknat Födelsedatum så börjar du säkert tänka allt mer på hur det kommer kännas, hur lång tid det tar och vad förlossningsprocessen egentligen innebär.
Själva förlossningen är indelad i tre faser (fyra med latensfasen):
Latensfasen, Öppningsfasen, Utdrivningsfasen och Efterbördsskedet.

Vi har tagit del av en intervju på “Madeformums.com” där Dr Philippa Kaye svarar på frågor kring öppningsfasen:

När inleds egentligen Öppningsfasen?

“För de flesta kvinnor sker det när man är fullgången och redo att föda. Det innebär som oftast mellan vecka 37 och 42. Slutet av vecka 40 brukar benämnas BF – Beräknad förlossning. I det fall man går över BF och man ej fött när v41 passerat kan igångsättning bli aktuellt i slutet av v42. Kommer barnet före v37 räknas det som en för tidig födsel”, säger Dr Kaye.

Utvidgningsfasen föregås av en mognadsfas där den normalt tilltäppta livmodertappen mjukas upp och tunnas ut. Slemproppen som sitter som ett skydd för livmodern, lossnar. Har du fött barn tidigare kan den här processen ske spridd över ett antal dagar och t o m veckor. Är du förstagångsföderska brukar det normalt ske när förlossningsprocessen startar. Denna fas brukar kallas Latensfasen. Sammandragningarna sker när livmoderns olika muskler arbetar för att mjuka upp, tunna ut och öppna upp sig samtidigt.

När livmodertappen är tillräckligt uttunnad börjar den att utvidga sig, Öppningsfasen är påbörjad. Från att ha varit helt stängd öppnas man upp till 10 cm, se fruktillustrationen ovan.
När du är öppen ca 3 cm så är du officiellt i den ”aktiva” fasen i Öppningsskedet. När livmodertappen är fullt utvidgad, 10 cm i omkrets, så kommer du vara redo att krysta ut din baby och välkomna den till världen.

De 4 förlossningsfaserna:

1: Öppningsskedet (Öppningsfasen första steg) – Latensfasen
Här påbörjar livmodermusklerna processen med att mjuka upp och tunna ut livmodertappen. Man brukar räkna med att man är i latensfasen i upp till 3 cm.

2: Öppningsskedet (Öppningsfasens andra steg) – Den Aktiva Fasen
I den aktiva fasen av öppningsskedet fortsätter utvidgningsprocessen och man öppnar upp de resterande centrimeterna tills man är öppen 10 cm.

3: Utdrivningsskedet (Passiv fas och Aktiv fas)
När man har öppnat upp helt så stannar sammandragningarna av för en liten stund. Livmoderns muskler tar en liten paus då öppningsarbetet är fullbordat. Nu ska barnets huvud ner i bäckenbotten och tiden detta tar brukar variera individuellt. Det här kallas för den passiva fasen i Utdrivningsskedet.

När barnets huvud är på plats är kroppen redo. Den Aktiva fasen inleds. Nu vill kroppen fokusera på att få ut barnet och du känner att du vill trycka på av ren reflex.
Tiden det tar att föda fram barnet varierar. För förstföderskor tar det i snitt en timme tills barnet är helt ute.

4: Efterbördsskedet
Ditt barn har kommit till världen! I efterbördsskedet ska moderkakan krystas fram. Man kan uppleva sammandragningar i ett par dygn efteråt där livmodern ska minska i storlek.

Hur känns det när man kommer in i Öppningsskedet? 

“Livmodermusklerna drar ihop sig för att orsaka en uttunning och utplaning samt öppnandet av livmodertappen,” säger Dr Philippa ”Det kan kännas som ett tryck mot magen, du kan få känningar i nedre ryggslutet eller i magtrakten, ungefär som vid en mensvärk”.
”Till att börja med så är känningarna svaga och oregelbundna, men varefter processen fortgår så blir sammandragningarna mer kännbara och regelbundna”.
”Din barnmorska har förmodligen anmodat dig om att höra av dig till BB när du börjar känna av sammandragningarna regelbundet, med ca 5 minuters mellanrum och att de känns i minst 1 minut när de kommer”, berättar Dr Philippa.
Då brukar man ha öppnat upp sig ett par, tre centimeter och är på väg in i öppningsskedets aktiva fas.

Hur lång tid tar det att öppna sig 10 cm?

“Första fasen av öppningsskedet har att göra med uppmjukning och utvidgning av livmodertappen upp till 3 cm. Den här fasen kan ta lite tid, det kan även handla om ett par dagar om du inte fött barn tidigare”, säger Dr Philippa. ”Men det kan också ske mycket snabbare än så. Den inledande latensfasen varierar oerhört från person till person både i hur lång tid det tar och hur kännbart det är”.
”När du känner av regelbundet återkommande sammandragningar som varar i ca en minut då har du öppnat dig ca 3-4 cm och kommer in i den aktiva fasen. Då öppnar man sig ca 1 cm/timme även om det både kan ta längre och kortare tid individuellt”.

Kan man påverka processen så att man öppnar sig snabbare?

”Att röra på sig, ändra ställning ofta, vanka/stå upprätt, ta ett varmt bad är alla olika sätt man kan ta till för att hjälpa till att snabba på processen”, säger Dr Philippa. ”Det finns också medicinska hjälpmedel att ta till för att påskynda, att bräcka moderhinnan så att vattnet går t ex. Alternativt eller i tillägg, kan man få dropp som innehåller hormonet Syntocinon som används för att stimulera sammandragningarna. Det är sammandragningarna i livmoderns muskler som orsakar att tappen utvidgas. Ju starkare värkar/sammandragningar desto större effekt har det på livmodertappen.”

Om man är ca 4 cm öppen, hur lång tid tar det till att barnet är ute?

”Den genomsnittliga tiden för att öppna upp är ca 1 cm/timme”, fortsätter Dr Philippa. ”Men som vi ofta ser, är tillstånden varierade individuellt, speciellt i det tidiga stadiet av Öppningsskedet: Latensfasen”.

”När du väl är öppen 10 cm så går du in i nästa fas: Utdrivningsfasen; som pågår tills barnet är fött. Det här sker i snitt mellan 1-2 timmar. Efter ca 1 timme med krystvärkar så kan det vara aktuellt med andra hjälpmedel om barnet ännu inte kommit ut”.

Måste man vara öppen 10 cm för att barnet ska kunna komma ut?

”Man skulle kunna tro att om barnet är litet så behöver man inte vara fullt öppen för att föda fram barnet. Så är inte fallet”. ”Du måste vara fullt uttunnad och helt öppen för att kunna föda fram barnet”, säger Dr Philippa. ”Det kan faktiskt vara så att du känner själv för att krysta men att barnmorskan först vill checka av att du är redo och fullt öppen, innan du får lov”. ”Trycket mot analöppningen är stor och man kan få känningar av att vilja krysta innan det är dags. Men att krysta mot en ännu inte helt öppnad livmodertapp kan orsaka problem, så din barnmorska kommer i så fall att be om att du håller igen”.

Om Dr Philippa Kaye, Mödra- och barnavårdsspecialist

Philippa Kaye är Läkare, Författare, Journalist och mor till 3 barn. Hon är specialistläkare inom mödra- och barnavård, ses ofta i publika sammanhang såsom TV och radio, och hon är författare till boken ”Yor Pregnancy Week by Week” (Vermilion 2010).

Philippa Kaye is a GP, author,  journalist and mother of 3. She specialises in children’s and women’s health, frequently appears on TV and radio, and is the author of Your Pregnancy Week by Week (Vermilion, 2010).

Bild: Getty

Not: Delar av denna artikel är utdrag ur en artikel från Made for Mums, skriven av Tara Breathnach.
Översatt av Åsa Wollertsen Hypnobirthing Stockholm.