Babysfären- bloggen (om graviditet, bebisar, trender och allt däremellan)

Vi gillar det naturligt i Sverige!

Enligt en ny studie så varierar det kraftigt, gällande födslar med kejsarsnitt, mellan europeiska länder. På Cypern är det så högt som 52% och i Sverige är det bara 17% av födslarna som sker med kejsarsnitt.

För planerade snitt så har Finland och Norge de lägsta siffrorna med 6,6% och Holland med 7,7 %. De högsta siffrorna hittar man på Cypern, 38,8% och Italien 25%.
För akut kejsarsnitt så står Rumänien högst med 33% och Sverige lägst, med 8,6%.

Varför denna stora skillnad?

Enligt Englands kungliga högskola för barnmorskor (The Royal College of Midwives) kan förklaringen, delvis, ha att göra med de olika hälsovårds-systemen som finns tillgängliga i varje land.

Dock säger forskarna vid City University London att de varierande siffrorna kan ha flera orsaker, såsom rädslor, ekonomiska förutsättningar, kvinnors efterfrågan och uppfattningen att kejsarsnitt är en säker procedur.

“Ett kejsarsnitt är en akut-insats som utförs när en vaginal födsel inte kan genomföras, säger Gail Johnson, Royal College for Midwives. “Det är inte ett livsstils-val och även om operationen normalt sett är en säker sådan så innebär kejsarsnitt alltid en högre risk än en vaginal födsel”..

Det är därför de ökande snitten i de flesta europeiska länder är så oroväckande.
Studien avslöjar att kejsarsnitt är mer troliga i de fall där mamman är förstagångsföderska, där mamman föder fler än ett barn eller om hon tidigare gjort kejsarsnitt. 
Dock vill författarna till studien framhålla att variationen kan härröras till debatten som pågår, rörande säkerheten kring kejsarsnitt, när det gäller barn som ligger i sätesbjudning, och mödrar som föder fler än ett barn eller tidigare snittade mödrar.

Vi behöver jämförande utlåtande om nationella policys och riktlinjer för fortsatt forskning för att säkerställa att den kliniska processen är baserad på bevis, säger Professor Alison Macfarlane, professor i prenatal hälsa, City University London. 

(Fritt översatt från artikel i “Growing Your Baby, skriven av Kate Givans)

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *