LP Cart

Vi uppdaterar vårt betalsystem. Önskar du beställa någon av våra produkter går det bra att swisha till: 12 33 78 33 88, ange ditt fullständiga namn som referens i Swishmeddelandet.

Skicka sedan ett SMS med dina uppgifter: För- och Efternamn samt e-postadress och ange önskad produkt. SMS:a till: 070-775 70 52.
När vi verifierat betalningen och emottagit dina uppgifter skickar vi dina produkter via e-post.